EXAMPLE

O Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstanek

Niezwykle rzadkie i zadziwiające zjawisko w Kościele, Założycielkami Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek są matka i córka - Celina i Jadwiga Borzęckie. Ich śladem idą ciągle nowe pokolenia Zmartwychwstanek, słysząc słowa samego Jezusa: "Idź i powiedz braciom..."

Obecnie domy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego znajdują się w Polsce, na Białorusi, we Włoszech, Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Argentynie, Australii i Tanzanii. Siłę do pełnienia swego posłannictwa siostry czerpią z Adoracji i Eucharystii, uwielbiając Boga, który jest Miłością.

W obiektywie

News

 • Noc Muzeów w Twierdzy Sióstr Zmartwychwstanek

  Nasz Żoliborski obiekt ma długą tradycję historyczną, w której szczególne miejsce zajmuje okres II wojny światowej (okupacja, Powstanie Warszawskie). Od lat w naszej szkole mamy ekspozycję wystawową prezentującą historię szkolnictwa Sióstr Zmartwychwstanek, działalność w okresie okupacji, funkcjonowanie szpitala powstańczego oraz dokumentującą zniszczenie wojenne. Wystawa ta traktowana była jako edukacyjny projekt na potrzeby naszych uczniów. Dwa lata temu, kiedy po raz pierwszy na nasze patriotyczne apele byli zapraszani parafianie i...

 • Życzenia

  Ukochani Czytelnicy naszej strony! Na progu Paschalnego Triduum, w którym razem z Chrystusem Panem zanurzeni jesteśmy w Tajemnicę Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, pragniemy złożyć Wszystkim serdeczne życzenia błogosławionych i pełnych radości Świąt Zmartwychwstania. Niech blask Jutrzenki, która nową nadzieją oświetliła mroki serc niewiast idących do grobu i uczniów Jezusa, rozproszy każdy Wasz smutek i obawę o jutro, a pewność zwycięstwa Chrystusa nad Śmiercią wypełni serca nadzieją, że dla Boga wszystko jest...

 • Głodnych nakarmić...

  „Proszę pani, jaka ta dzisiejsza młodzież…?!” – to jedno z najczęściej powtarzanych – krytykanckich (nie krytycznych)zdań, które niesłusznie oceniają ludzi młodych… Dlaczego? Ponieważ: po pierwsze: przed generalizacją bronią się sami dorośli, a po drugie: młodzież … nie jedno ma imię… Wielki Post jest czasem pokuty i miłosierdzia. Mówi się o tym na katechezie i w kościołach, grzmi na rekolekcjach i z odbiorników stacji radiowych o...

 • Rekolekcje Liturgicznej Służby Ołtarza

  Usłyszeć. Spotkać się. Zakochać. Wybrać… na nowo. Kogo? Oczywiście: Jezusa. Tak zrobili Ministranci.     W dniach od 5 do 8 lutego w domu Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie odbyły się rekolekcje dla Liturgicznej Służby Ołtarza z dekanatu tureckiego diecezji włocławskiej. Prowadził je Ksiądz Tomasz Fischer – dekanalny Duszpasterz Służby Ołtarza przy współudziale Księdza Łukasza Dzikiewicza – dekanalnego Duszpasterza Młodzieży. W rekolekcjach wzięło udział 17 osób. Miałyśmy zaszczyt i...

 • Jubileusze we wspólnocie częstochowskiej

  20 lat w klasztorze to już coś, 40 – to już dużo, a co dopiero, gdy mija 50 czy 70 lat… Wtedy tylko jedno ciśnie się na usta: Deo gratias! Za łaski, którymi obdarzył Najwyższy…   2 lutego wspólnota sióstr w Częstochowie obchodziła Jubileusz 50- lecia Ślubów S. Jarosławy Wiatr CR, a 15 lutego – 70- lecia życia zakonnego S. Marii Adolfiny Szymczyk CR. Siostra Jarosława przeżywała dzień swego Jubileuszu w gronie rodziny zakonnej. W...

 • PO-WOŁANIEm SILNE!

  Jest WOŁANIE Boga. POtem odpowiedź człowieka...SIŁĘ do jego realizacji również daje sam Bóg. Od nas zależy :tak lub: nie...Tylko tyle i aż tyle... Dwanaście Dziewcząt, które uczestniczyły w dnia skupienia od 31 stycznia do 2 lutego w Częstochowie w czasie wspólnej modlitwy, spotkań formacyjnych i rekreacyjnych, rozmowach indywidualnych i długich - jak zauważyły siostry, które prowadziły dni skupienia: s.Ewelina Dudzik M. CR i s. M. Emilia Rutkowska CR - debatach wieczornych :), starało się usłyszeć i podjąć Boże...