EXAMPLE

Aktualności

Rozpoczęcie nowicjatu

Uroczystości w Kętach sierpień 2015

 

W tym roku nasz drogi Dom Matek w Kętach zgromadził Siostry, jak co roku na sierpniowych rekolekcjach rocznych. Prowadził je o. Maciej Sasiak CR. W czasie konferencji Ojciec korzystał obficie z naszych Konstytucji, pism Matki Celiny i o. Semenenko.

 

14 sierpnia – Odnowienie ślubów

 

Pod koniec rekolekcji dołączyły do naszej modlitewnej Wspólnoty Siostry Juniorystki:

s. Małgorzata Lichtor, s. Maria Renata Ciężkowska i s. Maria Kinga Krzyształ, które w czasie Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji odnowiły swoje śluby. Niech radość paschalna umacnia kochane Siostry w coraz pełniejszym umiłowaniu naszego charyzmatu.

 

 

14 sierpnia – obłóczyny

 

Tego samego dnia przeżywałyśmy jeszcze jedną radość: dwie nasze siostry - s. Maria Patrycja Halusiak i s. Maria Pia Trapaczowa rozpoczęły próbę życia zakonnego w nowicjacie pod kierunkiem nowej Siostry Mistrzyni Anny Samueli Rzeźnikowskiej. Cieszymy się, że znów widać w Kętach białe welony nowicjackie, niech Światło Ducha Świętego towarzyszy Siostrze Mistrzyni i siostrom nowicjuszkom w rozeznawaniu i pełnieniu woli Bożej.

 

15 sierpnia – jubileusze

 

W czasie Mszy świętej o godz. 7.30 5 sióstr przeżywało swoje jubileusze życia zakonnego: s. Ludmiła Grzybko – 75 lat, s. Maria Oktawia Smagorowicz, s. Wenancja Wójtowicz i s. Tarsylla Krymowska – 60 lat i s. Maria Urszula Jędryka – 25 lat.

W czasie homilii ks. kapelan Bronisław Zarański zaznaczył, że "wielkość jubileuszu można docenić dopiero wtedy, gdy samemu osiągnie się ten wspaniały czas", w którym "stajemy wobec wielkości Bożego daru", gdyż "mamy Bogu za co dziękować". Ojciec podkreślił, że "dzisiejsze święto to odpowiedź na łaskę powołania", a zwracając się do Czcigodnych Jubilatek zaznaczył: "Wasz jubileusz ożywia nie tylko nasza świadomość obdarowania, ale i naszą. Dziękczynienie wyzwala w nas radość gdyż jest publicznym opowiadaniem o tym, co dla Was Bóg uczynił".

Dziękując Bogu za wielkie jego dzieła, których dokonywał w Siostrach przez te lata służby Jemu, życzymy, aby wciąż świeża radość z łaski powołania, pociągała innych do oddania życia Jezusowi.

 

 

15 sierpnia – śluby wieczyste

 

Uroczystą Mszę Świętą w czasie której s. Aneta Maria miała już na wieki oddać się Bogu przez wieczystą profesję, celebrował wraz z ks. kapelanem Bronisławem Zarańskim CR, ks. Henryk Rojek CR. W homilii nawiązując do życia Najświętszej Maryi Panny, podkreślił, że "Jeżeli Bóg prosi, Bogu nie można powiedzieć inaczej jak "tak". Bóg się tak uniża, pochyla nad człowiekiem. Jesteśmy wezwani, by przez Maryję oddawać w Kościele cześć Bogu. To piękne świadectwo, gdy człowiek jak Maryja odpowiada Bogu: "ja chcę". Tego dnia s. Aneta Maria wobec zgromadzonych sióstr, rodziny i gości, na ręce Siostry Prowincjałki Marii Donaty Wołowiec wydelegowanej przez Matkę Generalną Teresę Marię Kreft, powiedziała Bogu swoje wieczyste TAK.

Niech codzienne ponawianie tego oddania się i potwierdzanie go świadectwem życia, będzie dla Siostry źródłem siły

i miłości do wiernego wypełniania powołania.

 

 

 

opracowała: s. Maria Magdalena Reda CR