EXAMPLE

BŁ. MATKA CELINA BORZĘCKA » Modlitwy, nowenny, rozważania

Litania

LITANIA  DO  Bł.  CELINY  BORZĘCKIEJ

(autorem litanii jest Ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR)

 

Kyrie eleison,

Chryste eleison,

Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Józefie

 

Błogosławiona Celino, od urodzenia ubogacona licznymi łaskami

Błogosławiona Celino, od dziecka pragnąca naśladować Chrystusa

Błogosławiona Celino, wrażliwa na natchnienia Ducha Świętego

 

Oddana i wierna małżonko

Przykładna i kochająca matko

Ofiarna i pełna pobożności wdowo

 

Matko Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek

Głosicielko Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu

Apostołko Chrystusa Zmartwychwstałego

 

Błogosławiona Celino, któraś we wszystkim szukała woli Bożej

Błogosławiona Celino, któraś nieustannie umierała samej sobie

Błogosławiona Celino, któraś wciąż zmartwychwstawała do nowego życia w Chrystusie

 

Wychowawczyni dzieci i młodzieży w miłości i prawdzie

Mistrzyni w kształtowaniu dusz Bogu poświęconych

Nauczycielko ucząca zawierzenia Bogu w każdej sytuacji

Któraś otrzymała dar żarliwej modlitwy i kontemplacji

Któraś mężnie pokonywała własne słabości

Któraś szła drogą przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały

 

Błogosławiona Celino, wzorze uczennicy w szkole życia duchowego

Błogosławiona Celino, wzorze służebnicy Pańskiej

Błogosławiona Celino, wzorze żony, matki, wdowy i zakonnicy

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami błogosławiona Celino.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, który w ogromie Twego miłosierdzia sprawiłeś wielkie dzieła w duszy Twojej służebnicy Celiny, spraw, aby jej wstawiennictwo obudziło w nas pragnienie podążania drogą krzyża, która prowadzi do udziału w radości zmartwychwstania i chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 03.03.2008 r. nr 812/NK/2008