EXAMPLE

BŁ. MATKA CELINA BORZĘCKA » Modlitwy, nowenny, rozważania

Hymny i pieśni

HYMNY  KU CZCI  BŁ.  CELINY  BORZĘCKIEJ 

Hymn - przetłumaczony na języki, śpiewany w całym zgromadzeniu

słowa: S. Maria Karmela Zielińska CR, muzyka: Przemysław Kmieć

1. Tyś przewodniczką na ludzkich drogach,

    sztandar zwycięski podnosisz wzwyż.

    Wpatrzona tylko w swojego Boga

    miłość tę głosisz wpisaną w krzyż.

 

   Świadczyłaś życiem wartość tej walki,

   która na polu dusz naszych trwa.

   Ty wciąż wierzyłaś, że Pan da chwałę

   za uśmiercenie własnego „ja".

Ref.

       Błogosławiona Matko Celino,

     Przeszłaś przez wiele życiowych dróg.

     Tyś żoną, matką, zakonnicą,

     pełniłaś wszystko, co zechciał Bóg.

 

2. Tyś jest patronką rodzin i wspólnot,

   wyproś nam łaskę w godzinie prób.

   Niech wzrasta wiara z grzechem walczących,

   Że Chrystus pusty zostawił grób.

 

   Proś za Kościołem, za całym światem,

   By go nie dzielił odwieczny wróg.

   Głoś tajemnicą paschy zwycięskiej

   Nadzieję pewną - silniejszy Bóg!

Ref.

        O Święta Trójco bądź uwielbiona

      w życiu twych świętych, oddanych sług.

      Daj nam, by każdy też swoim życiem

      na swoją miarę uwielbić Cię mógł.

 

II. Hymn  - „O Matce Celinie chcę śpiewać dzisiaj pieśń",

 Publicznego Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania  Pańskiego 

im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej w Kętach

                                                        słowa i melodia: Ks. Marek Modzelewski 

Ref.   

O Matce Celinie chcę śpiewać dzisiaj pieśń,

o Matce Celinie, która w niebie jest.

Za Matkę Celinę dziękuję dzisiaj Bogu,

za Matkę Celinę Patronkę w mym przedszkolu.

 

1. Ona była dzieckiem zwyczajnym tak jak my,

    kochała rodziców ze wszystkich swoich sił.

    Uczyła się od nich życia pięknego,

    jak Boga miłować a człowieka szanować.

 

2. Mając lat 13 świętą chciała być,

    w kościele parafialnym zaczęła często być,

    gdzie w cichej modlitwie wiele łask doznała

    a o tym w listach sama napisała.

 

3. Dziś dzieci przedszkolne śpiewają swoją pieśń,

    za Matki Celiny życia piękną treść,

    prosząc o łaski dla siebie i swych rodzin

    dla Sióstr Zmartwychwstanek, którym ona wciąż przewodzi.

 

PIEŚNI  KU  CZCI  BŁ.  CELINY  BORZĘCKIEJ

 

W  BOGU  NA  ZAWSZE  SZCZĘŚCIE

                                                                                  słowa: S. Maria Bogdana Bielecka CR,

muzyka: Stanisław Skórzybut

 

1. „W Bogu na zawsze szczęście"

    szepnęłaś nam jako hasło,

    odchodząc już do Pana

    w wieczności drogę jasną:

                 „W Bogu na zawsze szczęście"

                 twych słów o matko echo

                 wśród nocy walk i pokus

                 jest tarczą i pociechą.

                             W Bogu i tylko w Nim

                             nie ścichnie chwały hymn:

                             Alleluja, Alleluja, Alleluja.

2. „W Bogu na zawsze szczęście"

     więc czym są ziemskie troski?

     Składamy je w ofierze

     skrwawionym dłoniom Boskim.

                 „W Bogu na zawsze szczęście"

                 czy ziemskich mąk otchłanie?

                 Na krzyż i śmierć to droga

                 na wieczne Zmartwychwstanie.

                             W Bogu i tylko w Nim

                             Nie ścichnie chwały hymn:

                            Alleluja, Alleluja, Alleluja.

3. „W Bogu na zawsze szczęście"

    duch się jak ptak wyzwoli

    w przestworzach świętej, Bożej

    najukochańszej Woli.

                „W Bogu na zawsze szczęście

                 bo nas dla siebie stworzył.

                Odnajdzie serce nasze

                spoczynek w Sercu Bożym.

                             W Bogu i tylko w Nim

                             Nie ścichnie chwały hymn:

                            Alleluja, Alleluja, Alleluja.

 

CELINO,  NASZA  PATRONKO

                                                                                  słowa: S. Maria Karmela Zielińska CR,

muzyka: Magdalena Chmielecka

 

1. Gdy świat pogrąża się w mroku,

    gdy grzech przemocą się sroży,

   Ty wzbudzasz Ojcze Przedwieczny

   wybrańców święty i bożych.

 

              Dziś stawiasz nam jak pochodnię

              to życie swojej wybranki

              tak silnej w wierze i walce

              niezłomnej Zmartwychwstanki.

Ref.

         Mądrością swoją odwieczną

       Od wieków bowiem zarania,

       wybierasz tych, co strzec będą

       twej prawdy Zmartwychwstania.

 

2. To ona głosiła wciąż z mocą,

    gdy z lęku wychodząc ukrycia,

    nowinę w sobie przeżytą,

    powstania z martwych za życia.

           

            I często schodziła w głębiny

            swej duszy, gdzie kryła swą boleść,

            pytając tam Króla Miłości,

            o Jego Najświętszą Wolę.

 

3. Nie bała się przeszkód i udręk,

   z chorągwią krzyża na czele,

   przez łzy wciąż idąc do przodu,

   przez łzy, lecz z serca weselem.

 

       Dziś nam jak promień słoneczny

      i świadek grobu pustego,

      spojrzenia bólem przygasłe

      kieruje do Zmartwychwstałego.

 

4. Celino, nasza patronko,

    Tyś żoną, matką i siostrą,

    o uproś nam, byśmy po ziemi,

    szli drogą dobroci prostą.

 

       Nasz Boże w Trójcy jedyny,

       niech tej wybranej przyczyna,

       pomoże nam wytrwać w miłości

       za łaską Twojego Syna.

 

PRZEZ  KRZYŻ  DO  CHWAŁY

                                                                       słowa i muzyka: Magdalena Chmielecka

 

1. „Dzięki Ci Panie nasz,

     za tak wyraźne cuda Twe,

     niech uwielbienia płynie pieśń

     za dobroć, którą dajesz nam". (słowa bł. Celiny)

 

Matko Celino, życie twe

świadectwem dla Kościoła jest,

że Zmartwychwstały w każdy czas,

przez krzyż do chwały wiedzie nas.

Ref.

      Bogu powiedziałaś „tak",

      twe słowa żyją dziś wśród nas,

      Kościół głosi Zmartwychwstania blask,

      że Bóg na wieki kocha świat.

      Dziś w przemocy trudny czas,

      gdy zło próbuje zniszczyć świat,

      pomóż świadczyć tej miłości cud,

      że pusty grób, że zwyciężył Bóg.

 

2. „Boże, daj wiarę duszy mej,

     Daj również światło, rozprosz mrok,

     Daj spokój, daj poddanie się

     I prowadź świętą Wolą Twą". (słowa bł. Celiny).

 

Bo tylko w Bogu szczęście jest,

światło, oparcie, siła, moc

twe słowa poleciłaś nam,

jak łaską żyć na każdy czas.

 

MATKO  CELINO,  TYŚ  BŁOGOSŁAWIONA

                                                                                  słowa: Brygida Nowaczyk, 

muzyka: S. M. Stanisława Trepanu CR

 

Ref.

         Matko Celino, tyś błogosławiona,

       Ty już kosztujesz łaskawości Pana.

       Wstawiaj się teraz do Boga za nami,

       ty, co przez Niego zostałaś wybrana.

 

1. Dziewczyną będąc w białoruskiej stronie,

   chciałaś się Bogu oddać całkowicie,

   lecz rodziców wola świętą była tobie,

   zatem mężowi poświęciłaś życie.

 

2. Przykładną żoną stajesz się Celino,

   oddaną matką dla córek twych obu,

   zaradną panią majątku całego

   i czułą duszą na losy biednego.

 

3. We wszystkim szukasz zawsze Woli Pana,

   pragniesz ją pełnić przez całe swe życie,

   widzisz ja także i w chwilach cierpienia,

   którymi Bóg cię darzy obficie.

 

4. Kiedy umiera drogi ci mąż - Józef,

   przed śmiercią długo przykuty do wózka,

   choć bardzo cierpisz, nie zrażasz się jednak,

   bo swym pokojem Pan duszę Twą muska.

 

5. Teraz, gdy wolna jesteś wobec Boga,

    możesz powierzyć Jemu siebie całą,

    sprawujesz pieczę nad swymi córkami,

    i robisz wszystko, by tak stać się miało.

 

6. Przez długie lata Pan Bóg cię próbuje,

    próbuje także córkę twą - Jadwinię,

    która przy matce pragnie stanąć dzielnie,

    w zupełnie nowej zakonnej rodzinie.

 

7. Po wielu trudach, znojach i cierpieniach,

   po latach walki, mąk i upokorzeń,

   stajesz Celino na czele rodziny,

   by ją prowadzić już w imię Boże.

 

8. Zmartwychwstankami zowiesz tę rodzinę,

    aby jak Chrystus z śmierci powstawała,

    by umierała sobie, swym słabościom

    i zmartwychwstawać także pomagała.

 

9. O ty - Celino - dziewico i żono,

   matko i wdowo oraz zakonnico,

   wypraszaj łaski błagającym ciebie,

   stając się dla nas ucieczki skarbnicą.