EXAMPLE

Historia » Założycielki zgromadzenia

Matka i córka

ZAŁOŻYCIELKI  ZGROMADZENIA

 

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego założyły Celina i Jadwiga Borzęckie. Jest to fenomen w historii Kościoła, gdyż zgromadzenie założyła matka wraz z córką, złączone „podwójnym węzłem", naturalnym i duchowym. Celina Borzęcka może być wzorem dla wielu kobiet, gdyż przeszła życie - od młodej dziewczyny, żony, matki, wdowy - do zakonnicy, założycielki nowej rodziny zakonnej.

Założycielka zgromadzenia, Celina z Chludzińskich Borzęcka urodziła się 29.10.1833 r. na kresach dawnej Rzeczypospolitej w Antowilu, blisko Orszy (obecnie Białoruś). W 1853 r. poślubiła Józefa Borzęckiego i zamieszkała w Obrembszczyźnie koło Grodna. Urodziła czworo dzieci, z których dwoje zmarło w wieku dziecięcym. W 1869 r. Józef Borzęcki uległ atakowi paraliżu. Celina przez pięć lat pielęgnowała chorego męża, korzystając z pomocy lekarzy w Wiedniu. Po śmierci męża, w 1875 r. wyjechała z dwiema córkami: Celiną i Jadwigą do Rzymu. Tu spotkała O. Piotra Semenenkę, współzałożyciela Zgromadzenia Zmartwychwstańców, który stał się jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym w realizacji powołania zakonnego. W 1882 r. w Rzymie Celina z córką Jadwigą i kilkoma kandydatkami rozpoczęła próbę życia wspólnego. Po dziewięciu latach, 6 stycznia 1891 r. Celina i Jadwiga złożyły śluby wieczyste. Jest to dzień zaistnienia Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Kościele. Jesienią 1891 r. Celina otworzyła w Kętach pierwszy dom na ziemiach polskich. W 1896 r. rozpoczęła pracę apostolską w Bułgarii, następnie w Częstochowie i Warszawie, a w 1900 r. w Stanach Zjednoczonych. Po śmierci współzałożycielki, Jadwigi Borzęckiej, mimo podeszłego wieku pełniła obowiązki przełożonej generalnej. Zmarła w Krakowie 26.10.1913 r., pochowana została obok swej córki w Kętach. W 1937 r. doczesne szczątki Matek: Celiny i Jadwigi zostały przeniesione do krypty pod kaplicą klasztoru w Kętach, a w 2001 r. do sarkofagu w kościele św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.

Proces beatyfikacyjny Matki Celiny rozpoczęto z inicjatywy Papieża Piusa XII w Rzymie w 1944 r. Dekret o heroiczności cnót podpisał Papież Jan Paweł II w 1982 r. W 2002 r. w Krakowie przeprowadzono proces dotyczący domniemanego uzdrowienia Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora, prawnuka Matki Celiny w piątym pokoleniu. 16.12.2006 r. Papież Benedykt XVI podpisał dekret zatwierdzający uzdrowienie dokonane za przyczyną Matki Celiny. Beatyfikacja odbyła się 27.10.2007 r. w Papieskiej Bazylice św. Jana na Lateranie.

Współzałożycielka, Matka Jadwiga Borzęcka urodziła się 1.02.1863 r. w Obrembszczyźnie. Do I Komunii św. 20.04.1876 r. w Rzymie została przygotowana przez O. Piotra Semenenkę. Kolejnym ważnym dniem było 25.03.1881r., kiedy wypowiedziała swoje „Fiat", decydując się stanąć przy matce, by dopomóc jej w dziele zakładania nowej rodziny zakonnej. Pamiętnego 6.01.1891 r. złożyła wraz ze swoją matką - Celiną Borzęcką, śluby wieczyste. W swym krótkim życiu była wierną współpracownicą swej matki w formowaniu pierwszych sióstr i zakładaniu kolejnych wspólnot. Zmarła nagle w Kętach 27.09.1906 r., pochowana na cmentarzu w Kętach, następnie w krypcie pod kaplicą kęckiego domu zakonnego, a od 3.04.2001 r. we wspólnym sarkofagu z matką w kościele parafialnym w Kętach.

Proces beatyfikacyjny Matki Jadwigi został rozpoczęty w 1950 r. Dekret o heroiczności cnót Matki Jadwigi podpisał Ojciec św. Jan Paweł II 17.12.1982 r.